Het bestuur

 

Redactie LIVE blad

Joyce Boerrigter
Ivonne van Hedel


Regio informatie

Thijs Terwey
Groningen Tel. 050 541 2367

Voorzitter

Dirkje Swierstra – de Jong
H.J. Kooistrawei 33
9005 RE Wergea
Tel. 058 255 2300
E-mail adres d.swierstra-dejong@hetnet.nl


Secretaris

Jildouw Elgersma
De Bult 3
9081 AD Lekkum
Tel. 06 47 48 4240
E-mail adres jildouwelgersma@gmail.com


Penningmeester

Ria Span
Felixwei 60
9051 KD Stiens
Tel. 06 42 47 8699
E-mail adres r.span5@chello.nl