LIVE

De (L)andelijke (I)smakogie (VE)reniging draagt de houdings- en bewegingsleer uit, zoals deze ontwikkeld is door prof. Anne Seidel te Wenen.

Zij houdt het contact met elkaar en de Ismakogie levendig. Zij tracht dit doel te bereiken door twee keer per jaar een LIVE les dag te organiseren en twee keer per jaar een LIVE les ochtend of middag.

Het LIVE blad verschijnt 1x per jaar in februari.

Algemeen