Activiteiten

De LIVE nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.
Het LIVE blad verschijnt één keer per jaar in februari.

Voor alle LIVE activiteiten ontvangen de leden en de donateurs een herinnering per mail.


Jaarvergadering

De Jaarvergadering is op 18 maart 2023

Agenda LIVE activiteiten

 • Zaterdag 4 februari 2023 LIVE les ochtend o.l.v. Dirkje Swierstra - de Jong
  van 10.00 - 12.00 uur in Pniël te Heerenveen
 • Zaterdag 18 maart 2023 Jaarvergadering
  vanaf 09.30 uur in De Golle te Wirdum
  na afloop 1 uur Ismakogie o.l.v. Ivonne van Hedel
 • Zaterdag 22 april 2023 LIVE les ochtend o.l.v. Inge Feitsma
  van 10.00 - 12.00 uur in Fysiotherapie de Loten te Sneek
 • Zaterdag 7 oktober 2023 LIVE les ochtend o.l.v. Ellis de Raad
  van 10.00 - 12.00 uur in Wijkgebouw Aldlân te Leeuwarden
 • 3, 4 en 5 november 2023 LIVE lessen op Ameland o.l.v. meerdere docenten
  Contactpersoon: Ellis de Raad
 • Zaterdag 9 december 2023 LIVE les ochtend o.l.v. Marike Visser
  van 10.00 - 12.00 uur in Dorpshuis “Ien en Mien". Na afloop gezamenlijke lunch

Opgave van te voren is noodzakelijk. Bij te weinig deelname gaat het niet door.
Opgave bij de secretaris Janke Riemersma met vermelding van datum en plaats met uw naam en E-mailadres of telefoonnummer.