Activiteiten

De LIVE nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.
Het LIVE blad verschijnt één keer per jaar in februari.

Voor alle LIVE activiteiten ontvangen de leden en de donateurs een herinnering per mail.


Jaarvergadering

De Jaarvergadering is niet doorgegaan in 2020 en in 2021 i.v.m. de corona maatregelingen.

Agenda LIVE activiteiten

 • Zaterdag 2 oktober 2021 is er een LIVE les ochtend
  van 10.00 - 12.00 uur in Wijkcentrum “Aldlân” te Leeuwarden
 • Donderdag 6 november 2021 is er een LIVE les ochtend
  van 10.00 - 12.00 uur in m.f.c. “De Wier” te Ureterp
 • Zaterdag 11 december 2021 is er een LIVE lesplus
  van 10.00 - 13.30 uur in Dorpshuis "Ien en Mien" te Goutum.
  Ismakogie met de mogelijkheid van een lunch na afloop.

Opgave van te voren is noodzakelijk. Bij te weinig deelname gaat het niet door.
Opgave, bij de secretaris Marijke Jilderts, met vermelding van datum en plaats met uw naam en E-mailadres of telefoonnummer.