Activiteiten

De LIVE nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Jaarvergadering

Wij houden onze jaarvergadering op zaterdag 23 maart 2019 in zaal “Duhoux” te Wirdum vanaf 09:30 – 12:00 uur. Na de vergadering volgt een uur Ismakogie les.

Agenda LIVE activiteiten

 • Donderdag 14 februari 2019 is er een LIVE les ochtend
  van 09.30 - 11.30 uur in m.f.c. “De Wier” te Ureterp
 • Zaterdag 23 maart 2019 is de jaarvergadering
  van 09.30 - 12.00 uur in zaal “Duhoux” te Wirdum
  met aansluitend een uur Ismakogieles van Joyce Boerrigter
 • Woensdag 3 april 2019 is er een LIVE les ochtend
  van 09.30 - 11.30 uur in Fysiotherapie "de Loten" te Sneek
 • Donderdag 10 oktober 2019 is er een LIVE les ochtend
  van 10.00 - 12.00 uur in "Pniël" te Heerenveen
 • Zaterdag 30 november 2019 is er een LIVE lesplus
  van 09.30 - 13.30 uur in Dorpshuis "Ien en Mien" te Goutum.
  Twee uur Ismakogie met de mogelijkheid van een lunch na afloop.

Opgave van te voren is noodzakelijk. Bij te weinig deelname gaat het niet door.
Opgave, bij de secretaris Marijke Jilderts, met vermelding van datum en plaats met uw naam en E-mailadres of telefoonnummer.