Het bestuur

 

Redactie LIVE blad / nieuwsbrief

Dirkje Swierstra – de Jong


Regio informatie

Marike Visser
Groningen Tel. 06 13 12 2243

Voorzitter

Dirkje Swierstra – de Jong
H.J. Kooistrawei 33
9005 RE Wergea
Tel. 058 255 2300
E-mail adres d.swierstra-dejong@hetnet.nl


Secretaris

Marijke Jilderts
Hoarnestreek 25
8851 RN Tzummarum
Tel. 06 29 45 2018
E-mail adres jildertsmarijke43@gmail.com


Penningmeester

Freerkje van der Meer
De Koarte Ekers 14
9035 GK Dronrijp
Tel. 0517 23 1249
E-mail adres freerkjevandermeer@hotmail.com