Docenten

Wie?

Onze gediplomeerde docenten geven cursussen en workshops.

Waar?

Bij voldoende deelname, worden cursussen en workshops georganiseerd op verschillende plaatsen in het land.

Cursus locaties

Joyce Boerrigter
 • Heerenveen

Angelika van der Schilden
 • Putten
 • Barneveld
 • Nijkerk

Ellis de Raad
 • Sneek
 • Ureterp

Inge Feitsma
 • Mantgum

Dirkje Swierstra – de Jong
 • Wergea
 • Goutum
 • Marsum
 • Leeuwarden

Onze docenten

Joyce Boerrigter
Heerenveen
Tel. 0513 62 5519
joyceboerrigter@upcmail.nl
 
Jildouw Elgersma
Lekkum
Tel. 06 47 48 4240
jildouwelgersma@gmail.com
www.movete.nl
Dirkje Swierstra - de Jong
Wergea
Tel. 058 255 2300
d.swierstra-dejong@hetnet.nl
www.ynlykwicht.nl
Ivonne van Hedel
Slagharen
Tel. 0523 61 5561
ivanhedel@hotmail.com
 
Ellis de Raad
Nijland
Tel. 0515 56 9644
ellis.deraad@necerio.com
 
Inge Feitsma
Mantgum
Tel. 06 17 66 69 62
inge.feitsma@planet.nl
 
Maria Huisman
Muiden
Tel. 0294 26 2578
 
 
Angelika van der Schilden
Putten
Tel. 0341 35 7473
a.vanderschilden@chello.nl
 
Erica Masselink
Drachten
Tel. 0512 53 7301
info@elvarah.nl