Docenten

Wie?

Ismakogie docenten lid van de LIVE

Waar?

Bij voldoende deelname, worden cursussen en workshops georganiseerd op verschillende plaatsen in het land.

Cursus locaties

Angelika van der Schilden
  • Putten
  • Barneveld

Ellis de Raad
  • Sneek
  • Ureterp

Inge Feitsma
  • Mantgum

Dirkje Swierstra – de Jong
  • Wergea
  • Goutum
  • Marsum
  • Leeuwarden

Onze docenten

Ivonne van Hedel
Slagharen
Tel. 0523 61 5561
ivanhedel@hotmail.com
 
Jildouw Elgersma
Lekkum
Tel. 06 47 48 4240
jildouwelgersma@gmail.com
www.movete.nl
Dirkje Swierstra - de Jong
Wergea
Tel. 058 255 2300
d.swierstra-dejong@hetnet.nl
www.ynlykwicht.nl
Maria Huisman
Muiden
Tel. 0294 26 2578
 
 
Ellis de Raad
Nijland
Tel. 0515 56 9644
ellis.deraad@necerio.nl
 
Inge Feitsma
Mantgum
Tel. 06 17 66 69 62
inge.feitsma@planet.nl
 
Angelika van der Schilden
Putten
Tel. 0341 35 7473
a.vanderschilden@chello.nl
 
Marike Visser
Dokkum
Tel. 06 13 12 2243
info@stipe-inbeweging.nl
www.stipe-inbeweging.nl