Verenigingsinformatie

 

Doel van de vereniging

De vereniging draagt de houdings- en bewegingsleer uit zoals deze ontwikkeld is door prof. Anne Seidel te Wenen.

Zij houdt het contact met elkaar en de Ismakogie levendig. Zij tracht dit doel te bereiken door twee keer per jaar een LIVE les dag te organiseren en twee keer per jaar een LIVE les ochtend of middag.

Leden en donateurs worden op de hoogte gesteld van Ismakogie activieiten.

Leden en donateurs

>

Leden zijn zij die jaarlijks het lidmaatschap betalen. Zij ontvangen het LIVE blad en kunnen een LIVE les ochtend of middag gratis bijwonen. Voor de LIVE les dag geldt een reductie.

>

Donateurs zijn zij die jaarlijks doneren. Zij ontvangen het LIVE blad. Voor het bijwonen van een LIVE les ochtend of middag wordt een lesgeldvergoeding van € 7,50 verlangd. Voor de LIVE les dag geldt een reductie.

>

Overige deelnemers kunnen een LIVE les ochtend of middag bijwonen voor € 10,00. Voor de LIVE les dag wordt een vastgestelde bijdrage gevraagd.

Contributie

  • Leden betalen € 30,00 contributie per kalenderjaar
  • Donateurs betalen € 12,50 donatie per kalenderjaar
  • Begunstigers maken incidenteel geld over aan de vereniging.

Bank

Landelijke Ismakogie Vereniging
NL48 RABO 0316063215

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging dient schriftelijk voor 1 december te geschieden.